Smart uppvärmning av bussar sparar energi motsvarande två vindkraftverk

Nobina och Telia har tillsammans utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i ombordplattformen. Det gör att bussarna själva kan reglera sin temperatur. Varje år sparas energi motsvarande elförsörjningen från två moderna vindkraftverk. Svensk Leverantörs tidning

Mälardalens högskola deltar i World Solar Challenge 2019

Den 13 oktober startar världens största tävling för solcellsdrivna bilar. World Solar Challange

 Evenemanget är en tävling mellan studentlag från världens olika universitet och högskolor. Det hela går ut på att konstruera och bygga en bil vars framdrivning helt får sin energi från solceller. Loppet körs i Australien fran Darwin till Adelaide, en sträcka på över 3000 km i stekhet sol. År 2017 deltog för första gången ett lag från Mälardalens högskola och klarade sig bra trots en del strul med batteriet till bilen. Laget blev valt till mottagare av Södermanlands Energiförening pris 2017 varför vi följde loppet extra.

Även denna gång kan det vara spännande att följa tävlingen och se hur det går för de svenska lagen från Mälardalens högskola, Jönköping University och även Chalmers samt Halmstad University som är med för första gången. Följ våra studenter på projektets hemsida. MDH Solar Teamorld

/Tord Dahlen, Södermanlands Energiförening/

Vindkraft i Kafjärden kan bli verklighet efter 10 år

Försöken att bygga vindkraft i Sörmland har hittills inte blivit någon stor framgång. Olika försök har stoppas, en del efter överklaganden från aktionsgrupper, en del på grund av bristande lönsamhet. I Läppe nära Hjälmaren har dock två större verk uppförts på mark som tillhör Svenska Kyrkan. I Kafjärden, på fälten mellan Sundbyholm och Kjula, söktes bygglov 2007 för 10 st verk på 2 MW. Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna beviljade bygglov 2008. Inom vår förening hade vi 2009 en studiecirkel om vindkraft och flera stora markägare som funderade på egna vindkraftprojekt var med i den cirkeln.
År 2016 överklagades bygglovet för Kafjärden och arbetet avstannade trots att flera fundament redan var byggda och kraftledningarna börjat förstärkas med tanke på projektet.
I år 2019 har Mark- och Miljödomstolen ändrat länsstyrelsens beslut och fastställt bygglovet för nio vindkraftverk, och från den 5 september i år gäller alltså att bygget kan fortsätta efter nära tio års stillestånd.
Föreningen skall undersöka med ägaren Enwind när vi kan bevittna resningen av tornen och när vi kan få göra ett studiebesök på platsen.

Följ alla turerna i i bygglovsprocessen på bygglovsavdelningens hemsida.
Eskilstuna Kommun

/Tord Dahlen, Södermanlands Energiförening/