Det är bara vindkraft som snabbt kan minska klimatutsläppen utan subventioner

Vinkraftverk utanför Grängesberg.
Camilla Brodin, KD, skriver om kärnkraftens klimatfördelar i en replik på vår debattartikel om förnybar elproduktion. Men i den rapport från Energiföretagen som Brodin hänvisar till finns inte ens något scenario där Vattenfall behåller de två reaktorerna Ringhals 1 och 2 eller där det byggs nya kärnkraftsanläggningar. Skälet är att det är alldeles för dyrt, skriver Linda Burenius. Gefle Dagblad

Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland.
Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara. Energi Nyheter

130 miljoner i stöd till energi- och klimatomställning i offentlig sektor

Energimyndigheten meddelar att de delar ut totalt 130 miljoner kronor till 70 olika projekt för att driva på arbetet med energi- och klimatomställningen. Stödet är fördelat på cirka 70 olika projekt med fokus på bland annat fysisk planering, hållbara transporter och offentlig upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet. Det är offentliga aktörer på lokal och regional nivå som tilldelats stöd. Energi Nyheter