Ett system för kompensation av koldioxidutsläpp från den internationella luftfarten införs 2021

De europeiska målen uppfylldes vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling, där klimat- och miljöfrågorna återigen hade en central roll. Det viktigaste målet var att främja Corsia, ett globalt system som förpliktar att kompensera koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten. FN:s civila luftfartsorganisation ICAO:s generalförsamling samlades i Montreal 24.9–4.10.2019. Energi Nyheter