Tågperatörerna kritiskt till Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet”

Konjunkturen är på väg ner. Finansminister Gunnar Sträng lär ha förhört sig om antalet godsvagnar som stod stilla på bangårdarna som en viktig konjunkturindikator. Uttalandet citerades i SvD igår och är särskilt intressant eftersom vi samtidigt med kommande lågkonjunktur ser allvarliga hot mot godstransporterna i Sverige till följd av de stigande banavgifterna samt kostnadsdrivande krav på installation av ERTMS ombordutrustning och tysta bromsblock Järnvägsnyheter

Ny tjänst hjälper stadsbor att undvika farliga luftutsläpp

En vuxen person tar ungefär 20 000 andetag per dygn med 10 000 liter luft som passerar lungorna. Under senare tid har det kommit flera studier som visar på ett samband mellan kvaliteten på den luft vi andas och den fysiska och psykiska hälsan. En rapport från det amerikanska forskningsinstitutet MIT visar att det finns ett samband mellan luftkvalitet, lycka och välmående. Men det leder också till fysiska hälsoeffekter här i Sverige Aktuell Hållbarhet