Kallt saltvatten hjälper datacentret minska klimatavtrycket

Här används det åttagradiga fjordvattnet för att kyla itutrustningen. Saltvattnet pumpas till en värmeväxlare och kyler ned färskvatten i ett slutet system. Färskvattnet leds sedan vidare under golvet i containrarna och till så kallade inline-enheter mellan servrarna Öppen fjärrvärme