Sagan om skogen som tog slut

Det var en gång ett land som hette Sverige – ett land som hade mycket skog som många tjänade stora pengar på att hugga ner och göra till produkter att konsumera. Man berättade historier om hur man högg ner ett träd och planterade två nya så att det skulle bli ännu fler. Men egentligen planterade man bara exakt likadana träd, man bekämpade andra sorter och torkade ut våtmarker för att få ännu mer mark att plantera på. Och till slut fanns det nästan bara trädplantage kvar – där nästan inga andra djur och växter levde förutom granar och tallar i raka prydliga led. Omskogen

Andelen förnybar energi ökar

Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion. Det visar den femte rapporten om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklats under 2017 och 2018 som Energimyndigheten har gjort. VindkraftsNyheter