Välkommen till Södermanlands Energiförening

Vi är en ideell allmännyttig förening som jobbar för att öka kunskapen om förnybar energi och att främja småskalig produktion av värme och el genom

 • Solenergi
 • Vind- och Vattenkraft
 • Bioenergi
 • Värmepumpar
 • Energibesparingar

Föreningen är ansluten till SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.

Följande lokala energiföreningar är anslutna till SERO. Dala Energiförening, Närkes Energiförening, Energi & Hållbarhetsforum Väst, Smålands Energiförening, Värmlands Energi- och Vindkraftförening, Västmanland Upplands Energiförening och Södermanlands Energiförening.

Fem vattenkraftföreningar och vindkraftföreningar. Ett stort antal andra föreningar och verksamheter samt Elbil Sverige, Biokol Sverige.

Våra mål och syften

 • Föreningen för dig som är intresserad av energifrågor
 • Förening som verkar för att öka kunskapen om förnybar energi
 • Föreningen som främjar småskalig produk-tion av värme och el
 • Föreningen som informerar medlemmarna om energiprojekt in närområdet
 • Föreningen som delar med sig av de kunskaper som finns hos medlemmarna
 • Föreningen som har ordnad ekonomi
 • Föreningen som välkomnar nya medlemmar