Svårt att välja miljösmart kött i butik och restaurang

En minskad och mer miljösmart konsumtion av kött är nödvändig för miljön, och för hälsan. Men brist på bra alternativ försvårar idag för konsumenterna att välja hållbart. För att minska köttkonsumtionens miljöbelastning måste branschen skapa ett bättre, inte ett större, utbud. Det visar en ny rapport från Konsumentverket. Livsmedelsverket