Tågperatörerna kritiskt till Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet”

Konjunkturen är på väg ner. Finansminister Gunnar Sträng lär ha förhört sig om antalet godsvagnar som stod stilla på bangårdarna som en viktig konjunkturindikator. Uttalandet citerades i SvD igår och är särskilt intressant eftersom vi samtidigt med kommande lågkonjunktur ser allvarliga hot mot godstransporterna i Sverige till följd av de stigande banavgifterna samt kostnadsdrivande krav på installation av ERTMS ombordutrustning och tysta bromsblock Järnvägsnyheter