Hållbar slamhantering

illu substrat
Slam från reningsverk är en fantastisk resurs för odling, men tyvärr är slammet ofta förorenat av tungmetaller, oftast kadmium, och oönskade organiska ämnen på en nivå som bedöms innebära risk vid odling. Genom torkning och pyrolys i EkoBalans eco:S-process avskiljs >80 % av slammets innehåll av kadmium och oönskade organiska ämnen destrueras fullständigt. Slammet omvandlas till en attraktiv jordförbättringsprodukt: biokol. Så ordnar vi fosforåterföringen! Ekobalans