Extremväder ökar i Sverige

SMHI har sammanställt extrema väderhändelser i Sverige och konstaterar att extrema värmeböljor har ökat under de senaste årtiondena. ”Samtidigt som de extrema händelserna till sin natur är sällsynta, är det också de som utsätter samhället för störst påfrestning när de väl inträffar”, skriver de. SupermiljöBloggen