IEA: – vi kan skapa mer el med havsbaserad vindkraft än vad vi behöver

Vindkraftsparker till havs kan få stor betydelse för elförsörjningen i världen, säger Internationella energirådet IEA.
– Offshore-vind utgör för tillfället bara 0,3 procent av den globala energiutvinningen men potentialen är stor, konstaterar IEA:s direktör Fatih Birol.
Avsikten är att öka produktionen betydligt och göra det till lönsam affärsverksamhet. EnergiNyheter

Elpriset i februari – det lägsta på 20 år

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool ligger just nu på omkring 14 öre per kilowattimme. Under februari har vi för första gången haft negativa elpriser i Sverige och två vindkraftsrekord har slagits. Enligt elbolaget Bixias prognos kommer snittpriset i februari hamna på 14 öre, vilket är det lägsta sedan år 2000. Förra året låg februaripriset  på 48 öre. VindkraftsNyheter

Resan mot fossilfritt

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen. En viktig del handlar om att öka andelen egenproducerad förnybar energi. En annan om att ta tillvara på överskottsenergier som finns i samhället. LuleåEnergi