Svenskens konsumtion är ohållbar för klimatet

DEBATT. Utsläppen från svenskarnas konsumtion är fortfarande ohållbart höga. Regeringen och samarbetspartierna behöver därför skynda på med att leverera det som de har lovat, och se till att mål och åtgärder för minskade konsumtionsutsläpp kommer på plats.
Det har nu gått ett år sedan regeringen och dess samarbetspartier slöt januariavtalet, där de lovade ge ett uppdrag till Miljömålsberedningen om att bereda frågan om mål för de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Trots det har arbetet ännu inte satts igång. Aftonbladet