Bilden av Sverige utomlands 2019: Sverige rankar i topp på miljö- och klimatområdet

Årsrapporten undersöker hur Sverige presterar i olika index, hur samtalet om Sverige förs på digitala plattformar på olika språk samt hur Sverige uppfattas av allmänheten i andra länder genom Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). NBI är en årlig studie som mäter styrkan i 50 länders varumärken där Sverige hamnar på nionde plats. En position som stärkts något under 2010-talet. EnergiNyheter