Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

Idag släpper FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. SupermiljöBloggen