Recirkulerande vattenbruk med möjlighet till fiskproduktion nära marknaden

Snön ligger kvar på den välisolerade odlingsanläggningen
I en välisolerad lada ute i skärgården finns en pilotanläggning som håller 22-gradigt vatten cirkulerande mellan olika bassänger. Inne i byggnaden pågår teknikutveckling av Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola med syfte att odla fram gös till konsumtionsstorlek. Ola är en av aktörerna som testar tekniken för att öka förutsättningar att inom snar framtid kunna odla fram fisk i stora odlingsbassänger inomhus Svenskt vattenbruk