IEA: – vi kan skapa mer el med havsbaserad vindkraft än vad vi behöver

Vindkraftsparker till havs kan få stor betydelse för elförsörjningen i världen, säger Internationella energirådet IEA.
– Offshore-vind utgör för tillfället bara 0,3 procent av den globala energiutvinningen men potentialen är stor, konstaterar IEA:s direktör Fatih Birol.
Avsikten är att öka produktionen betydligt och göra det till lönsam affärsverksamhet. EnergiNyheter