Småskalig vindkraft: ”Det senaste året har vi märkt ett jättestort intresse”

Intresset för vindkraftverk under 100 kW har blivit superhett med de höga elpriserna. Men ingen håller reda på hur många små vindkraftverk som finns. Och ingen vet heller hur det går med bygglov i de fall det behövs.