Fem faktorer för lönsam småskalig vindkraft

Ett litet vindkraftverk behöver ofta inte bygglov. Dessutom kan det producera el på vintern och nattetid när solceller fungerar sämre. Men det är ingen slump att små vindkraftverk är ovanliga. Är du sugen på vindkraft – här är fem saker att tänka på.