LKAB lämnar nu in historisk tillståndsansökan

Nu lämnar LKAB in en ansökan om miljötillstånd som är helt avgörande för att kunna påbörja bolagets omställning i Gällivare. Ansökan omfattar bland annat etablering av Hybrits första demoanläggning samt ett nytt apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.