Återvinningen av kritiska råmaterial kan öka

I dagsläget återvinns endast en liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige. Men potentialen finns och med politiska beslut kan återvinningen öka och resursförsörjningen säkras.