Lyckade försök med autonom plantering

Det är fullt möjligt att markbereda och plantera helt autonomt. Det visar tester i samverkansprojektet Autoplant där bland andra SCA, Södra, Sveaskog och Holmen har deltagit.

– Detta är en milstolpe i övergången till automatiserad skogsföryngring vilket bland annat kommer leda till förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet och reducerad miljöpåverkan, säger Magnus Karlberg, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU), som deltagit i Autoplant i egenskap av forskningsutövare.

Under 1,5 år har projektet pågått.  Resultaten presenterades nyligen för skogsbranschen.