Sverige misslyckas med 15 av 16 miljömål

Sverige har långt kvar till att nå de flesta uppsatta miljömålen, enligt Naturvårdsverket. En anledning kan vara att miljön bortprioriteras, menar handläggaren Karin Hogstrand.

– Miljön måste hela tiden vägas mot andra samhällsintressen, säger hon.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål sedan drygt 20 år tillbaka, och i nuläget är man på väg att misslyckas med 15 av dem. I årets uppföljning av målen kan man läsa att ”det krävs åtgärder” och att ”ökade insatser är nödvändigt”.