Alla har en roll för att få ihop energipusslet

I en värld där energipriserna är höga och behovet av hållbarhet blir allt mer påtaglig, är energieffektivisering en nödvändighet för att nå våra klimatmål. Vi fick chansen att intervjua Lotta Bångens, VD för Eneff ( Energieffektiviseringsföretagen) för att få hennes insikter om dagsläget och hur viktigt arbetet är. Med hennes långvariga miljö- och energiengagemang är Lotta en inspirerande förespråkare för energieffektivitet och en stark röst inom branschen.