Analys: Så formas motstånd mot omställning

Bland högerradikala partier som Sverigedemokraterna har klimatfrågan blivit ett slagträ, liksom migrationspolitiken en gång var. Den gröna omställningen ses som ett hot mot det svenska folket.