Årsmöte 2021-mars-30

Södermanlands Energiförening hade sitt 42’a årsmöte den 30 mars. Digitalt med sju närvarande på plats. Som ordförande fungerade Reidar Ehrlin och som sekreterare Paula Ehrlin. Övriga medverkande var föreningen ordförande Leif Lundborg, vice ordförande Kenneth Rosenberg och kassör Lauri Sankari. Tekniken skötte Jan-Erik Karlsson och Mats Rehnholm.

Årsmötet genomfördes och styrelsen ska bestå av tio ledamöter. Ordföranden och fem ledamöter vars mandattid gått ut valdes om. Anders Olsson valdes in som suppleant. Övriga funktionärer valdes också om. Årsavgiften blir oförändrad 250 kr. Föreningen ska under året genomföra planerade studiebesök. Pristagare till föreningens Miljöpris ska utses och tre stipendier till Mälardalens Högskola ska delas ut.