Årsmöte 2021-mars-30

Södermanlands Energiförening hade sitt 42’a årsmöte den 30 mars. Digitalt med sju närvarande på plats. Som ordförande fungerade Reidar Ehrlin och som sekreterare Paula Ehrlin. Övriga medverkande var föreningen ordförande Leif Lundborg, vice ordförande Kenneth Rosenberg och kassör Lauri Sankari. Tekniken skötte Jan-Erik Karlsson och Mats Rehnholm.

Årsmötet genomfördes och styrelsen ska bestå av tio ledamöter. Ordföranden och fem ledamöter vars mandattid gått ut valdes om. Anders Olsson valdes in som suppleant. Övriga funktionärer valdes också om. Årsavgiften blir oförändrad 250 kr. Föreningen ska under året genomföra planerade studiebesök. Pristagare till föreningens Miljöpris ska utses och tre stipendier till Mälardalens Högskola ska delas ut. 

Eskilstuna Energi & Miljö bygger ny solcellspark

Styrelsen för Eskilstuna Energi & Miljö har beslutat att bygga en solcellspark på en del av den mark som är en gammal deponi vid avfallsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna. Marken vars yta är hela 30 ha går inte att använda för bebyggelse på grund av föroreningar som finns i marken. Men att placera solceller på ytan går bra.


Planen är att använda en mindre del av ytan 1,1 ha för den nya solcellsparken. Där vill man sätta upp solcellspaneler som kan producera 2 miljoner kWh per år. Storleken på anläggningen begränsas av kapaciteten hos kraftledningsnätet på platsen. Den återstår delen av deponins yta kan också användas för solceller men då krävs en utbyggnad av nätet, eventuellt genom privata investeringar.
Läs mer om planerna här:
https://www.eem.se/privat/om-eem/pressrum/pressmeddelanden/2020/solcellspark/

Klimat-hopp-möten 12-Januari

Nu startar vårens möten inför Studiefrämjandets Klimat-hopp-möten

Första träffen blir tisdagen den 12 januari kl 19. Mötet sker via Zoom och länk till mötet finns på Studiefrämjandets hemsida. 

https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/januari/klimatsynda-med-mattias-goldmann/

Om ni vill lyssna på Mattias Goldmann redan nu så kan jag rekommendera när han medverkade på Eolus Seminarium i Hässleholm 2019. Föredraget hittar du  på YouTube

Mycket inspirerande och roligt framfört!