Minskad växthuseffekt kräver variabel förnybar el

Globala ambitioner att hämma växthuseffekten har bidragit till ambitiösa mål för att främja användningen av förnybar energi. Stora mängder variabel förnybar elproduktion kräver en ökad flexibilitet i kraftsystemet både i form av produktion och förbrukning av kraft. Syftet med denna doktorsavhandling [1] är att undersöka potentialen för att tillhandahålla kraftbalanseringstjänster från svenska fjärrvärmesystem.

Stopp för solpark på jordbruksmark

MILJÖ Mark- och miljööverdomstolen sätter stopp för European Energys stora solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Livsmedelsförsörjning väger tyngre än förnybar el, skriver domstolen. Domen kan få stora konsekvenser menar solelsbranschen, som vill se snabba lagförändringar för att stärka förnybar elproduktion.

Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

GAMMA-projektet, ett europeiskt initiativ med 17 miljoner euro i finansiering, strävar efter att göra sjötransporter mer hållbara genom att utveckla och omvandla ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el. Projektet, som involverar företag och forskare från Europa, fokuserar på att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser och bidra till IMO:s mål att nå nettonollutsläpp till 2050.