Batterilagring het företagstrend – ska stabilisera elnätet

Flera företag dras till segmentet för batterilagring i takt med att elnätet blivit mer instabilt, skriver Di. På grund av fluktuerande el från förnybara källor har det blivit svårare att balansera det svenska elnätet mot en frekvens på 50 hertz. Svenska kraftnät söker därför med ljus och lykta efter tjänster som batterilagring, som kan stabilisera frekvensen vid behov.