”Behåll flygskatten – använd pengarna till elflyg och bioflygbränsle”

DEBATT. Den nya politiska majoritetens tre största partier har alla drivit att flygskatten framöver ska avvecklas. De bör tänka om och utnyttja läget att få en världsledande klimatomställning av flyget utan någon nettokostnad för statskassan, skriver Mattias Goldmann och David Hild.

https://www.nyteknik.se/opinion/behall-flygskatten-anvand-pengarna-till-elflyg-och-bioflygbransle-7041512