”Biogasproduktionen kan breddas ytterligare genom ny teknik”

Bildresultat för ”Biogasproduktionen kan breddas ytterligare genom ny teknik”
Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 terawattimmar för den svenska biogasen, där merparten används till fordonsgas. Den svenska biogasmarknaden har ökat successivt under de senaste åren, om än i långsam takt. Men många bedömare menar att den framtida potentialen är stor, skriver Energivärlden på sin hemsida. EnergiNyheter