2400 ton mer kärnavfall när reaktorerna får förlängt

Flera aktörer vill förlänga livstiden på dagens reaktorer, något som skapar mer avfall att hantera. Svt har talat med Vattenfall och OKG och dessa vill förlänga livslängden på sina reaktorer med 20 år från nu. Detta innebär enligt Svt att det skapas 2400 ton ytterligare uranbränsle som ska slutförvaras i 100 000 år.

Svenska regeringen sneglar på franska problemreaktorn

Statsminister Ulf Kristersson är intresserad av att köpa kärnreaktorer från Frankrike. I storskaligt utförande är det Europeisk tryckvattenreaktor, EPR, som står till buds – samma reaktortyp som är 13 år försenad i finska Olkiluoto. Hittills har inget EPR-projekt i världen byggts i tid.

https://www.nyteknik.se/premium/svenska-regeringen-sneglar-pa-franska-problemreaktorn-7043092