Så kan bioenergibranschen möta ett ökat behov av bioenergi i ett klimatneutralt Sverige

Nalen
Bioenergi och elektrifiering är de två huvudspåren för att nå ett klimatneutralt Sverige 2045. Det visar färdplaner för ett antal branscher som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige samt analyser inom till exempel IVA:s projekt Vägval för klimatet och Swecos rapport Klimatneutral konkurrenskraft. Men hur långt räcker biobränslen? Svaret ges torsdagen den 16 januari, 13:00-15:00, när Svebio presenterar en vision kallad ”Färdplan bioenergi”. BioEnergi

Svebio: “Bioenergin räcker till de ökande behoven”

Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa, tillräckligt för att möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios Färdplan Bioenergi som nyligen lanserades. EnergiNyheter

Svensk startup startar produktion av flytande förnybart bränsle

Liquid Wind, en svensk startup inom förnybar energi, planerar att bygga anläggningar för produktion av flytande förnybart bränsle som kan ersätta fossila bränslen inom de sektorer där det saknas förnybara alternativ. Baserat på förnybar el från vind och koldioxidinfångst produceras flytande e-metanol som kan användas som bränsle inom framförallt sjöfart och tunga transporter. EnergiNyheter

Finländskt raffinaderi ska förädla överskottsmaterial till biobränsle och bioplast

Stadsraffinaderiet som planeras till finländska Nordsjö öster om Helsingfors, har fått stöd från landets Arbets- och näringsministeriet.
Helsingfors energibolag Helen planerar tillsammans med koncernen Lassila & Tikanoja och forskningscentralen VTT ett raffinaderi som bland annat ska förädla överskottsmaterial till biobränsle och bioplast. Nyligen tog projektet ett steg framåt då det beviljades stöd DagensMiljöteknik