Fastighetsbolagen vill arbeta med återbruk i mycket större utsträckning

Arbetet med återbruk har inte riktigt tagit fart inom den svenska fastighetssektorn och branschen efterlyser nu mer handlingskraft. Till exempel vill många bolag att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation och att återbruk lyfts tydligare från politikerhåll. Det här visar en undersökning om återbruk från Tyréns, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen.

https://www.byggnyheter.se/20221205/28025/fastighetsbolagen-vill-arbeta-med-aterbruk-i-mycket-storre-utstrackning

Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

I projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete – från samspel mellan aktörer och den tekniska lösningen med Kiruna som fallstudie. Syftet är att maximera spillvärmeanvändningen från LKAB för att bistå stadens mål om klimatneutralitet 2025 och dra lärdomar för andra städer som behöver genomgå e energiomställning.

https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/energi/ett-klimatneutralt-kiruna-2025-med-hjalp-av-spillvarme.html