Minskad växthuseffekt kräver variabel förnybar el

Globala ambitioner att hämma växthuseffekten har bidragit till ambitiösa mål för att främja användningen av förnybar energi. Stora mängder variabel förnybar elproduktion kräver en ökad flexibilitet i kraftsystemet både i form av produktion och förbrukning av kraft. Syftet med denna doktorsavhandling [1] är att undersöka potentialen för att tillhandahålla kraftbalanseringstjänster från svenska fjärrvärmesystem.

Varför satsas det på svenska sällsynta jordartsmetaller först nu?

Nytt avsnitt av podden Om Vetenskap! Sverige har länge kallats för ”De sällsynta jordartsmetallernas hem” och många av dem upptäckes faktiskt här, för flera hundra år sen. Vad är en sällsynt jordartsmetall och varför är de så viktiga? Varför är de så krångliga att få ut ur malmen? Och, varför är det först nu intresset har vaknat för gruvbrytning i Sverige? Är det ny teknik? Eller är det storleken och halten hos LKAB:s fyndighet i Kiruna som gör det lönsamt?

Frågan om kärnavfallet lyser med sin frånvaro

Problemen med kärnkraftens avfall tonas ned eller ignoreras i svensk debatt, enligt en ny avhandling. Det tystar i sin tur diskussioner om avgörande frågor, som den om samtycke. Om lokalbefolkningen säger ja till kärnavfall under marken i Östhammar, till exempel – vad har det för relevans om 50 år när lokalbefolkningen kanske tycker något annat?