Ankkurvan utmanar det svenska elsystemet

Solenergin står fortfarande bara för en liten del av den svenska elproduktionen men kan redan nu spela roll för effektbehovet, skriver Fredrik Karlsson på Polar Capacity. Solnedgången ger ett kraftigt ökat behov av reglerkraft, vilket återspeglas i den så kallade ”ankkurvan”. Elsystemet kommer relativt snart att behöva hantera en situation där i stort sett ingen annan produktion behövs mitt på dagen, samtidigt behovet ökar med kanske 10 000 MW när solen går ner, påpekar han.

Vad menar vi när vi pratar om flex?

Vi hör allt oftare talas om efterfrågeflexibilitet i elsystemet – ofta förkortat flex. Flex har tillkommit för att för att få balansen i elsystemet att gå ihop. Vad det handlar om är att man skapat en marknad där aktörer deltar som både säljer och köper tjänster i form av ändrat beteende på elmarknaden. Se vår intervju där Yvonne Ruwaida förklarar flex.