Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13 PRESSMEDDELANDE Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Sverige misslyckas med 15 av 16 miljömål

Sverige har långt kvar till att nå de flesta uppsatta miljömålen, enligt Naturvårdsverket. En anledning kan vara att miljön bortprioriteras, menar handläggaren Karin Hogstrand.

– Miljön måste hela tiden vägas mot andra samhällsintressen, säger hon.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål sedan drygt 20 år tillbaka, och i nuläget är man på väg att misslyckas med 15 av dem. I årets uppföljning av målen kan man läsa att ”det krävs åtgärder” och att ”ökade insatser är nödvändigt”.

Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13 PRESSMEDDELANDE Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Varningen: Mer regn här, mindre regn i Amazonas

Mindre regn i Amazonas och Australien, mer nederbörd i norra Europa. Det är några av konsekvenserna som följer av de kommande fem årens temperaturökningar, enligt FN-organet WMO:s rapport.

Prognosen för Amazonas är särskilt oroande eftersom området redan plågas av avskogning och temperaturökningar, skriver The Guardian. Regnskogarna är en av de främsta kolsänkorna på planeten.

Enligt WMO är det 98 procents sannolikhet att de kommande fem åren blir de varmaste som någonsin uppmätts.

”Det kommer att få långtgående konsekvenser för hälsa, livsmedelssäkerhet, vattenförvaltning och miljö”, skriver WMO-chefen Petteri Taalas.