Resan mot fossilfritt

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen. En viktig del handlar om att öka andelen egenproducerad förnybar energi. En annan om att ta tillvara på överskottsenergier som finns i samhället. LuleåEnergi

Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

Idag släpper FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. SupermiljöBloggen

Bilden av Sverige utomlands 2019: Sverige rankar i topp på miljö- och klimatområdet

Årsrapporten undersöker hur Sverige presterar i olika index, hur samtalet om Sverige förs på digitala plattformar på olika språk samt hur Sverige uppfattas av allmänheten i andra länder genom Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). NBI är en årlig studie som mäter styrkan i 50 länders varumärken där Sverige hamnar på nionde plats. En position som stärkts något under 2010-talet. EnergiNyheter