Alla har en roll för att få ihop energipusslet

I en värld där energipriserna är höga och behovet av hållbarhet blir allt mer påtaglig, är energieffektivisering en nödvändighet för att nå våra klimatmål. Vi fick chansen att intervjua Lotta Bångens, VD för Eneff ( Energieffektiviseringsföretagen) för att få hennes insikter om dagsläget och hur viktigt arbetet är. Med hennes långvariga miljö- och energiengagemang är Lotta en inspirerande förespråkare för energieffektivitet och en stark röst inom branschen.

Krönika: Viktigt att designa för en cirkulär ekonomi

Avfall och föroreningar är ett jätteproblem över hela världen, och i princip alla de produkter som vi använder i vår vardag, från mobiltelefoner till bilar och hushållsmaskiner, innehåller material som är mer eller mindre skadliga för naturen. Därför är det viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att snabba på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, något som understryks i en färsk skrivelse från EU-kommissionen.

Lyckade försök med autonom plantering

Det är fullt möjligt att markbereda och plantera helt autonomt. Det visar tester i samverkansprojektet Autoplant där bland andra SCA, Södra, Sveaskog och Holmen har deltagit.

– Detta är en milstolpe i övergången till automatiserad skogsföryngring vilket bland annat kommer leda till förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet och reducerad miljöpåverkan, säger Magnus Karlberg, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU), som deltagit i Autoplant i egenskap av forskningsutövare.

Under 1,5 år har projektet pågått.  Resultaten presenterades nyligen för skogsbranschen.