Chockräkningar och kris – men Sverige slog rekord i elexport 2022

Sverige elexport slog nytt rekord 2022 – trots skenande elpriser och chockräkningar för många hushåll. Elöverskottet är större än något tidigare år och svensk export av fossilfri el har bidragit till att minska koldioxidutsläppen från elproduktionen i Europa motsvarande biltrafiken i hela Sverige, enligt Naturvårdsverket.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/2022-rekordar-for-svensk-export-av-el-trots-energikrisen