Därför är solpaneler positivt för klimatet

I omställningen mot mer förnybar el fyller solceller en viktig roll.
Nu när tekniken utvecklas blir de både billigare och bättre för miljön.
– Om var fjärde villa som har tak mot söder hade solceller skulle det kunna stå för tio procent av hela Sveriges elproduktion, SVD