De använder spillvärme till uppvärmning

Bostadsbolaget Kopparstaden i Falun använder sedan ett antal år energi från returledningen i fjärrvärmenätet som en del av uppvärmningen i två av sina fastigheter. Nu testar bostadsbolaget i ett helt nytt projekt om en byggnad som enbart får sin energi från spillvärme klarar att uppfylla BBR-kraven för varmvattentemperatur.

https:///www.sverigesallmannytta.se/vad-vi-gor/de-anvander-spillvarme-till-uppvarmning/