Energieffektivisering: En avgörande roll för en hållbar framtid

Industrin spelar en betydande roll för Sveriges energianvändning och vår miljöpåverkan. Hela 40 procent av landets totala energianvändning utgörs av industrin och de står även för en tredjedel av växthusgasutsläppen. Det är tydligt att industrin har ett stort ansvar när det gäller en hållbar energianvändning. Hur ska vi tackla det ökade elbehovet och hur ser framtiden ut?