Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

I projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete – från samspel mellan aktörer och den tekniska lösningen med Kiruna som fallstudie. Syftet är att maximera spillvärmeanvändningen från LKAB för att bistå stadens mål om klimatneutralitet 2025 och dra lärdomar för andra städer som behöver genomgå e energiomställning.

https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/energi/ett-klimatneutralt-kiruna-2025-med-hjalp-av-spillvarme.html