Fastighetsbolagen vill arbeta med återbruk i mycket större utsträckning

Arbetet med återbruk har inte riktigt tagit fart inom den svenska fastighetssektorn och branschen efterlyser nu mer handlingskraft. Till exempel vill många bolag att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation och att återbruk lyfts tydligare från politikerhåll. Det här visar en undersökning om återbruk från Tyréns, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen.

https://www.byggnyheter.se/20221205/28025/fastighetsbolagen-vill-arbeta-med-aterbruk-i-mycket-storre-utstrackning