Fler solceller ökar Öresundsbrons hållbarhet

Öresundsbron har som målsättning att bli världens mest hållbara bro. Till våren ska ytterligare 3 840 solcellspaneler sättas upp. När det är klart väntas förbindelsen producera 2,5 GWh solenergi.