30 TWh solel kan uppföras för under 1 kr/kWh

Det är lönsamt att bygga solceller på alla villatak i söderläge i södra Sverige med dagens förutsättningar. Tar man däremot bort investeringsstödet och skattereduktionen är inga solceller alls lönsamma. Allt enligt en beräkning som konsultföretaget Profu har gjort på uppdrag av Energimyndigheten.