Energibesparing

Många medlemmar är intresserade av hur man sparar energi i sin bostad. Värmepumpar, effektiva elapparater, isolering och ventilation är också områden som vi arbetar med i föreningen.