Vindkraft

Elektrisk energi producerad genom vindkraft ökar i Sverige. Föreningen är delägare i framgångsrika vindkraftprojekt på Öland och enskilda kan också bli delägare genom att köpa aktier eller andelar.
Om Du är intresserad av att delta i en studiecirkel om vindkraft eller vill Du bli delägare i ett vindkraftverk, ta kontakt med oss.