Förslag på köpare av fjärrvärmerörelsen

Strängnäs kommunföretag AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2020 att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen. Idag äger Strängnäs kommun genom SEVAB Strängnäs Energi ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme till anslutna villor och fastigheter runt om i Strängnäs kommun.

https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2021-06-23-forslag-pa-kopare-av-fjarrvarmerorelsen