FÖRSTA ÅRET PÅ LANDET: ÖKAD LIVSKVALITET, HÖJD KRISBEREDSKAP OCH EN HEL DEL ÖVERRASKNINGAR

Efter ett par decennier i Göteborg flyttade vi till en liten gård på landet i Torsby i norra Värmland. Här delar vi med oss hur det har gått för oss det första året, med ett särskilt fokus på krisberedskap.