FÖRSTA ÅRET PÅ LANDET: ÖKAD LIVSKVALITET, HÖJD KRISBEREDSKAP OCH EN HEL DEL ÖVERRASKNINGAR

Efter ett par decennier i Göteborg flyttade vi till en liten gård på landet i Torsby i norra Värmland. Här delar vi med oss hur det har gått för oss det första året, med ett särskilt fokus på krisberedskap. 

https://www.ecoprofile.se/thread-3561-Forsta-aret-pa-landet-okad-livskvalitet%2C-hojd-krisberedskap-och-en-hel-del-overraskningar.html